Smart & integrerat verksamhetssystem

BMW Financial Services

Från 25% till 40% i Retention rate

Om BMW Financial Services

BMW Financial Services är BMWs eget finansbolag. Totalt finansieras idag ca 3,1 miljoner bilar via bolaget i hela världen. BMW Financial Services har funnits i Sverige sedan 1999 och huvudkontoret för Norden ligger i Stockholm.

Idag har BMW Financial Services totalt 70 Lime CRM-användare i både Stockholm och Oslo.

Resultat

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Visuella KPI:er

Med kopplingen Lime BI presenteras alla KPI:er visuellt, på ett enda ställe. Och alla hänger med!

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Enad kundbild

Allt som rör kunden samlat på ett ställe ger ett större kundfokus och effektivare arbetssätt.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Ärendehantering

Kundcentret har effektiviserats och standardiserats med hjälpa av automatisk inläsning av e-post och en Knowledge Base.

Utmaning

BMW Financial Services saknade ett system som gav en komplett kundbild. För att lösa detta började man med Lime Technologies mindre CRM-system Lime Easy, som integrerade mot finansiell information från BMWs interna system och därmed samlade kundbilden på ett enda ställe.

Efter ett tag såg man möjligheten skapa en master för kunddata genom att integrera mot Bisnode, samtidigt som man ville arbeta mer aktivt med kampanjer och utskick till kunderna. En uppgradering till Lime CRM föll sig därmed naturligt. Projektet startade i november 2010 och hade driftstart i februari 2011.

Lösning

En utmaning för BMW var att man redan hade en hel del system på plats, men saknade den enade kundbilden. För att åstadkomma denna enade kundbild integrerar vi med flera av deras andra system (hör och häpna: till och med ett annat CRM-system, inga namn nämnda). Lime CRM är även integrerat med kundens mina sidor. Vi använder oss även av våra kopplingar Lime BI (för att visualisera siffror), Bisnode (för att läsa in kunddata) och Mail Gateway som automatiskt läser in hela 8 mailkorgar in i Lime CRM. På så vis finns en helhetsbild av kunden samlad i Lime CRM.

Caroline från BMW

”Med Lime Technologies fick vi ett fungerande CRM-system och nya CRM-processer som ledde till en ökning av Retention rate redan första året – från 25% till 40%.”

- Caroline Nygren, Project Manager BMW Financial Services

Resultat

2013 startades ett gemensamt kundcenter för att hantera frågor från BMW-kunderna. Lime CRM utökades då till att även innefatta ärendehantering där ärenden dels kan skapas upp manuellt, genom telefonsamtal, och dels automatiskt genom ett antal övervakade inkorgar (hela 8 stycken) som övervakas med kopplingen MailGateway. Genom att skapa upp Knowledge Base-artiklar som lagras i Lime CRM så har man effektiviserat arbetet med ärendena samt sett till att hanteringen av ärenden kan standardiseras.

BMW Financial Services har numera även integration till en Self Service-plattform som underlättar för såväl kund som kundcenter. Och för att säkerställa effektiv uppföljning använder BMW kopplingen Lime BI som ger en visuell rapportering av allt som pågår.

Allt detta har tillsammans bidragit till ett ökat kundfokus inom bolaget och ett nytt arbetssätt, där man utgår från kunden snarare än det finansiella avtalet.

Lime Technologies strukturkapital vad gäller projektgenomförande, verksamhetskompetens kring affärsprocesser samt dedikation för ett kundcentrerat arbetssätt har inte bara bidragit till en väl ansedd och använd CRM-plattform internt, men även ökad kunskap inom BMW Financial Services i Norden.

Features och integrationer som BMW gillar

Lime CRM för helpdesk

Lime BI

BI är vårt vassa mätinstrument som visualiserar alla ärenden och gör dem tillgängliga för alla. Gör det enkelt att agera proaktivt istället för reaktivt. Mer visuell statistik åt folket!

Lime CRM för helpdesk

Lime Mail Gateway

Med Mail Gateway kan ni enkelt läsa in e-post direkt till Lime CRM. Exempelvis kanske kunden mailar till support@foretaget.se om ett problem. Då vill du att ett supportärende skapas upp, automatiskt. Inga problem! Allt för att slippa fel i er ärendehantering.

CRM för säljbranschen

Bisnodedata

Ingen gillar att mata in mycket info för hand. Med koppling till Bisnodes företagsdata har du tillgång till alla företag och kontaktpersoner med bara ett klick.

Vill du veta mer?

Vill du hör med om BMW Financial Services Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Nils som varit med under hela resan med BMW. Han har stenkoll!

Boka en personlig demo så berättar han hur Lime CRM kan hjälpa dig!

Läs fler kundcase

Fler än 40 000 användare är redan igång