assets/img/se/case/esem/esem-og.fa97b9a5.jpg

Fler användare och tillgänglig statistik med lättanvänt system

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Om ESEM

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

Resultat

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Mer lättillgänglig statistik

Medarbetare, chefer och ledningsgrupp kommer numera enkelt åt statistiken de behöver.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Ökad effektivitet

Medarbetarna slipper sitta och mejla runt till olika avdelningar eller specialister och kan istället samla det i samma ärendeflöde.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Fler användare

Efter bytet till Lime CRM har fler avdelningar och medarbetare hos ESEM börjat arbeta med CRM, jämfört med tidigare.

Branschkunskapen avgjorde

Eskilstuna Stängnäs Energi & Miljö (ESEM) hanterar dagligen en stor mängd kundkontakter i form av kundärenden och försäljningsärenden. Bolaget bildades 2013-2014 med syftet att driva och utveckla Eskilstuna Energi och Miljös (EEM) och SEVAB Strängnäs Energis (SEVAB) verksamheter och anläggningar. Det fanns då ett behov av att jobba mer systematiserat för att öka effektiviteten i handläggningen och för att fortsätta bygga stöd för olika verksamhetsrutiner.

Micael Lindqvist, verksamhetsutvecklare ESEM

“Vi valde Lime eftersom de uppfyllde vår kravlista, särskilt vad gäller ärendehantering och affärshantering. Men framförallt så såg vi, i våra diskussioner med branschkollegor, att Lime hade väldigt god branschkunskap.“

- Micael Lindqvist, verksamhetsutvecklare ESEM

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om CRM-lösningen som Eskiltsuna Strängnäs Energi & Miljö använder? Eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för din verksamhet? Hör av dig till Svante som är expert på CRM för energibranschen.

Fler än 40 000 användare är redan igång