CRM för alla

Tysk-svenska Handelskammaren

Om Tysk-svenska Handelskammaren

Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör den genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet och stödja dem på plats.

Med omkring 1 150 medlemsföretag – allt från enmansföretag till multinationella börsbolag – och över 50 medarbetare är det Sveriges största utlandshandelskammare.

Resultat

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Informativt

Allt info samlat på ett ställe – åtkomligt för alla och enkelt att följa upp.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Engagemang

Kommunikationen till medlemmarna har blivit bättre vilket resulterar i fler deltagare vid events.

Utforska och lär dig var du bästa hittar leads

Utskick

Med hjälp av kopplingen till Apsis har det blivit mycket enklare att ge medlemmarna rätt budskap, vid rätt tillfälle.

Utmaning

Handelskammarens medlemmar, kunder, prospekts och events hanterades tidigare helt och hållet i ekonomisystemet, i olika Excellistor och i Outlook. Det fanns inga gemensamma rutiner för hur man hanterade kunder, förfrågningar, projekt eller marknadsföring, vilket inte bara var tidskrävande utan också gjorde det svårt att få en överblick över vad som var på gång. Detta låg också till grund för att marknadsarbetet med målgruppsanalys och segmentering exempelvis inför ett event kunde bli ineffektivt.

Man önskade ett enda kundvårdssystem som kunde användas av alla, oavsett position på företaget, för att ge alla en gemensam kund- och medlemsbild att utgå ifrån.

Lösning

Med Lime CRM har Tysk-svenska Handelskammaren skapat sig ett användarvänligt informationsnav där allt finns samlat. Alla 50 anställda jobbar i ett gemensamt system, oavsett roll på företaget. Med en koppling till ekonomisystemet, en till medlemstorget på webben och en till marknadsföringsverktyget Apsis har man effektiviserat sin vardag och kan ge bättre och snabbare service till sina medlemmar.

Malin Johansson från Tyska-svenska handelskammaren

”Lime CRM utgör ett användarvänligt informationsnav, där all väsentlig information finns samlad. På ett klick får medarbetaren en överblick över om företaget är medlem, kontaktpersoner, roller, pågående ärenden, dialoger och marknadsaktiviteter.”

- Malin Johansson, kommunikationschef Tysk-svenska Handelskammaren

Resultat

Sedan man aktivt började arbeta med Lime CRM har handelskammaren sett ökat medlemsengagemang med bl.a. högre deltagande på seminarium. Marknadskommunikationen har blivit mer riktad tack vare bättre möjligheter till segmentering. Handelskammaren har också kunnat återkoppla snabbare på förfrågningar och skapat en bättre översikt över alla projekt som pågår. Enligt Malin Johansson är nyttan av Lime CRM över förväntan.

Funktioner och integrationer som Tysk-svenska Handelskammaren gillar

Lime CRM för medlemsföretag

APSIS PRO

Med en koppling till APSIS Pro kan du hantera prenumeranter, events och såklart skapa och skicka nyhetsbrev direkt från Lime CRM. Du kan se detaljerade rapporter och se exakt vilka personer i Lime CRM som läst ett specifikt nyhetsbrev och vad de klickat på. Du får också en tydlig markering av de personer vars e-postadress inte verkar stämma, vilket gör det enkelt att hantera studsar och opt-out.

Lime CRM för helpdesk

WEB SERVICE

Web Service är ansiktet utåt för Lime CRM och läser in, eller ut, spännande information till och från exempelvis hemsida, affärssystem eller intranät. Låt medlemmarna själva hålla ditt CRM-system up to date. Bättre för alla parter.

CRM för säljbranschen

Lime BI

BI är vårt vassa mätinstrument som visualiserar alla ärenden och gör dem tillgängliga för alla. Gör det enkelt att agera proaktivt istället för reaktivt. Mer visuell statistik åt folket!

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Tysk-Svenska Handelskammarens Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Fredrik som är expert på medlemshantering. Han är mannen du letat efter!

Boka en personlig demo så berättar han hur Lime CRM kan hjälpa dig!

Fler än 40 000 användare är redan igång