Kanske marknadens enklaste och mest flexibla CRM-system.

Malin Johansson Tysk-Svenska Handelskammaren

”Lime CRM utgör ett användarvänligt informationsnav, där all väsentlig information finns samlad. På ett klick får medarbetaren en överblick över om företaget är medlem, kontaktpersoner, roller, pågående ärenden, dialoger och marknadsaktiviteter.”

Malin Johansson, Kommunikationschef Tysk-Svenska Handelskammaren

Så här kan Lime CRM hjälpa dig

Webklient

Kundöversikt

Få översikt och en sökbar vy över alla dina kunder och leads. All kontaktinformation på ett ställe.

Outlook och Excel

Vi vet att du är van vid Outlook och dina Excel-ark – därför har vi kopplat ihop dem med Lime CRM.

Lime CRM Newsletter addon

Med Lime CRM Newsletter addon kan du hantera prenumeranter och evenemang, samt skicka nyhetsbrev direkt från Lime CRM.

Webbklient

Med webbklienten till Lime CRM har du alltid tillgång till all kundinformation, oavsett var du är. Effektivitet i vardagen.

Mindre administration

Med all information i ett sökbart CRM-system sparar ditt företag mycket tid. Finska Mercamer Oy uppskattar till exempel att de sparar minst 30 minuter per person och dag med Lime CRM.

Även svenska Profilgruppen minskar administrationen med Lime CRM:”Vi har definitivt sänkt våra administrationskostnader. Flödena har blivit så pass effektiviserade att vi slipper mycket extraarbete. Vi beräknar att vi sparar ungefär en halvtidstjänst med hjälp av Lime CRM.” - Mattias Lindahl, IT chef, ProfilGruppen.

Fler än 40 000 användare är redan igång