Mulige kunder* kan bede dig slette eller “låse” oplysninger

Prospekt* kan be dig radera eller “låsa” uppgifter

”Jag vill inte att ni kontaktar mig mer” är nog bland det sista du och kollegorna vill höra från era prospekt*. Men är det så farligt egentligen?

Läs mer här >
Forbered dig på at overlade kundeoplysninger til dine konkurrenter

Förbered dig på att överlåta uppgifter till konkurrenter.

En viktig del i kommande GDPR är kravet på dataportabilitet. “Data what?” tänker du kanske och rynkar på ögonbrynen.

Läs mer här >
Ingen reklame, tak – spørg først, indsaml senere

Ingen reklam, tack – fråga först, samla sen

Brukar ditt företag samla in och skapa egna mejllistor? Byta listor med era partners? Eller kanske till och med köpa färdiga listor?

Läs mer här >
Dine kontakter kan kræve indblik og korrigeringer

Dina kontakter kan kräva insyn och korrigeringar

Om ett prospekt, en kund eller en anställd ber dig visa de uppgifter ditt företag har om honom eller henne, kan du det?

Läs mer här >
Brud på persondatasikkerheden = information til alle parter

Dataintrång hos dig = öppenhet mot alla berörda

“Vi måste fixa läckan först, sedan kan vi informera” kan låta logiskt i stunden. Men GDPR ställer tydliga krav: alla berörda ska informeras vid ett dataintrång.

Läs mer här >

Fler än 40 000 användare är redan igång